ATLANTIDA.NAME č. 8/2010

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                           8/2010

 

OBSAH

30. BRUNESWERDE (2. ČÁST) – Ladislav Mohelník
31. HRAD BUCHLOV – Josef Hrabec
32. NOVÁ ARCHITEKTURA ČSR – Ladislav Mohelník

ATLANTIDA.NAME č. 9/2010

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


 ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                           9/2010

OBSAH

33. DÜREROVO BRNO – Ladislav Mohelník

ATLANTIDA.NAME č. 7/2009

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                           7/2009

OBSAH

28. BRUNESWERDE (1. ČÁST) – Ladislav Mohelník
29. HRAD PERNŠTEJN – Josef Hrabec

ATLANTIDA.NAME č. 6/2009

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY             6/2009

Literae
ecclesiae Saliburgensis, in quibus testis scribitur Zuentibold. Actum ad
Carantanam X. Kalend. Januarii,
927.

In nomine Domini Dei eterni. Cognoscant omnes fideles, qualiter Odalbertus, sancte Juuauensis ecclesie venerabilis archiepiscopus, quandam complacitationem consultui fidelium suorum clericorum ac laicorum aurem prebens cum Kotaberto fideli suo venerabili choriepiscopo peragere decreuit. Tradidit namque Kotabertus choriepiscopus cum manu advocati sui ducis Pertoldi proprietatem, quam tradente Kernia in loco Lominicha Kimundi dicto suscepit, et ad Grazluppa, ad Perchach veluti Rihbaldo
et Engilfredo tradentibus in proprium accepit. Et ad Zurdoh quicquid proprietatis visus est habere, et in pago Salzburgouui dicto in vico Mauriciano proprietatem, quam tradente Engilhilda sanctimonialis femina accepit. Veluti ipsa olim temporibus Pilgrimi archiepiscopi in beneficium tenuit, ac postea de Odalberto venerabili archiepiscopo in proprietatem commutauit. Et ad Holzhusun, quod tradente predicta Engilhilda suscepit, quam ipsa emptione sua acquisiuit, et mancipia VIII causa conplacitationis in manus Odalberti archiepiscopi et aduocati sui Reginberti ad s. Petrum sanctumque Rodbertum et ad sanctam Salzburgensem sedem post obitum suum in proprietatem. Ea videlicet ratione, ut si Engilhilt et Kerni eum superuixerint, que ab eis predicto choriepiscopo tradita sunt, usque in finem vite sue in proprietatem consistant. Econtra vero Odalbertus venerrabilis archiepiscopus cum manu advocati sui Regimberti in manus Kotaberti choriepiscopi et advocati sui Regimberti in manus Kotaberti choriepiscopi et advocati sui Bertoldi ducis hec loca, ad sanctam Mariam ad Carantanam, ad sanctum Petrum in civitate Carantana, ad s. Laurentium, ad Kurzizam, ad Zeleznam, ad
s. Petrum ad Ostarwizam, ad Trevinam. Excepto quod predicta Engilhilt Kurhiznam et Zeleznam et ad s. Petrum ad Ostarwizam cum omnibus ibidem pertinentibus usque in finem vite sue in proprietatem possideat,et predicta Kerni locum Muoriza Rimundi usque in finem vite sue in proprietatem obtineat. Postea vero integerrime ad s. Petrum sanctumque Rodbertum ad sanctam Juuauensem sedem perenniter in proprietatem consistant. Isti sunt testes per aures attracti. Rodperht comes. Reginher comes. Dietmar comes. Sigipold comes. Reginhart. Arpo. Weriant. Merwat. Ascuuin. Herolt. Turdagouuo. Sarahilo. Arnkis. Dietram. Hinto. Auo. Zuentibold. Erinperht. Ernest. Egiuuint. Kerkoh. Liutprand. Noting. Woluo. Chunirich. Regimhoh. Arpo. Raci. Enci. Papo. Rocholf. Ruodperht. Wielant.

Actum in synodo in ecclesia s. Marie ad Carantanam, anno Domini incarnationis DCCCCXXVII. indictione XV. sub die X. Kalendas Januarii feliciter in Dei nomine.

OBSAH

24. STAROBYLÁ OSTRAVICE – Ladislav Mohelník

25. HRAD CIMBURK U KORYČÁN – Josef Hrabec

26. SVĚTLO A VIDĚNÍ – Jitka Mohelníková

27. ARCHITEKTURA – „ČIAROVÝ KÓD“ – Viktória Szabóová

ATLANTIDA.NAME č. 4/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.

ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY             4/2008OBSAH

15. BESKYDSKÁ RŮŽE – Ladislav Mohelník

16. ANTICKÝ SVĚT OTCEM EVROPY (2) – Jan Hrubý

17. ZNOJEMSKÝ HRAD – Josef Hrabec

18. HUDBA MĚSTA (4) – Maxmilian Wittmann

19. ARCHITEKT MAXMILIEN CHLAD – Jan Hrubý

ATLANTIDA.NAME č. 5/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY             5/2008


m : M = M : (m + M)
božská harmonie

 

OBSAH
20. ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE – Ladislav Mohelník
21. NEVYHNUTELNÁ NUTNOST PERSPEKTIVY BUDOUCNOSTI – Jan Hrubý
22. STARÝ JIČÍN – Josef Hrabec
23. HUDBA MĚSTA (5) – Maxmilian Wittmann

ATLANTIDA.NAME č. 3/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY             3/2008

 

Jeden skok nalevo, po všem je, po všem
černé tvé vlasy se na skály chytly
bílé tvé ruce se zbarvily krví,
sbohem buď, Maryčko Magdónova
(Petr Bezruč)

ATLANTIDA.NAME č. 2/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                            2/2008

PROKLETÍ ARCHITEKTURY

Ladislav Mohelník

Pojmy architektura a architekt měly v archaickém Řecku poněkud jiný obsah, než tomu bylo později v císařském Římě. Ve ztrátě pravdivosti, v rozkladu formy a hmotné podstaty díla spatřoval významný moravský teoretik, Antonín Kurial, historické prokletí pronásledující evropskou civilizaci až po současnost. Od římské antiky až po novověk je architektura kontinuálně chápána jako umění stavět. Její dualita, intuitivního a racionálního, zrcadlící se i ve slohové architektuře, má pro nás nedozírné důsledky především poté, kdy se v pokračujícím rozkladu vymezuje tvůrce ve vztahu k realizátorovi díla. Dnešní architekt ztrácí půdu pod nohama nejen tím, jak paradoxně v době počítačů z jeho vzdělání postupně mizí matematika, deskriptiva, fyzika, teorie, filozofie a pod., ale i tím, jak klesá péče o intuitivní zmocňování se světa architektonickou kresbou, modelováním, kompozičním cvičením… Za architektonickou tvorbu je dnes mylně vydáváno digitálně omezené prvoplánové vyměšování vlastního JÁ. V záplavě současných projevů globální architektury se stále razantněji prosazuje jarmareční duch, komerce, extravagance, povrchnost, banalita, stereotyp a plagiátorství. Mediálně oslavovaní autoři takovýchto výtvorů jsou honorování prestižními cenami, zatímco sporadická poctivá architektonická tvorba zůstává nespravedlivě opomíjená. Tajemství architektury, její výtvarná řeč, se v promiskuitním prostředí naší civilizace vytrácí. Sebestředná architektonická forma, odtržená od nosné podstaty, vyvolává jen krátkodobou euforii a následnou kocovinu. Mnohovrstevnatost významů, která charakterizovala historický vývoj architektury, se vytrácí paradoxně v době nových materiálů a technologií posouvajících hranice lidského světa. Spolu s tím, jak se smysl pojmu architektura postupně vyprazdňuje, ztrácíme i my svoji identitu, mimo jiné i tím, jak odmítáme minulost při hledání budoucnosti. Nechápeme význam a slohovou sílu tradice vytesané do kamene. Místo nesmrtelným idejím se symbolicky klaníme bezduchosti a hmotě na jedno použití. Ve jménu zmateného ega je fekálními projevy perverzně napadána lidská podstata tisíce let toužící po poznání harmonie a dokonalosti.

OBSAH

7. SVATÁ RODINA BRNĚNSKÉHO KOSTELA – Ladislav Mohelník

8. VNÍMÁNÍ HISTORIE – Jan Hrubý

9. ŠPILBERK – Josef Hrabec

10. HUDBA MĚSTA (2.) – Maxmilian Wittmann

ATLANTIDA.NAME č. 1/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                         1/2008

 

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám první a bezplatné číslo elektronické verze nového časopisu ATLANTIDA, který se bude zabývat teoretickými problémy architektury a urbanismu. Právě tak jako nás architektura mimoděk obklopuje a působí nenápadně na naše smysly, pokusíme se všem zájemcům zpřístupnit také výsledky teoretického bádání, jež by mohly stejně nenápadně umocnit umělecký zážitek z ní. Více vědět, znamená více vidět, a opačně. Není možno porozumět a kriticky zhodnotit soudobou architekturu bez pochopení vývojových souvislosti architektury historické. Nářek nad absenci soudobé teorie architektury není opodstatněný, uvědomíme – li si, jaké teoretické nástroje nám zanechali naší předchůdci. Máme na co navazovat. Stačí jen vstoupit do historického dialogu, z něhož vyrůstá naše tradice. Příliš mnoho autorských hodnot zůstává uzavřeno v kamenných zdech škol, vědeckých pracovišť i ateliérů, pro prostý nedostatek seriozních mediálních příležitosti. Teorie vyrůstá ze zobecnění a jednoduché soudy, líbí – nelíbí, s pouhými encyklopedickými informacemí, k ní samy o sobě nevedou. Pouze abstraktní myšlení nám může nabídnout novou kvalitu. Jenže poznání v architektuře může mít také podobu intuitivní. Ta je však podmíněná nejen talentem, ale i jeho kultivací. Na publikované práce v našem časopise můžete nahlížet jako na samostatná dílka. V každém čísle časopisu jich přineseme několik. Vydavatel se nezavazuje ke kvantitě dopředu stanoveného počtu stran. To k čemu se naopak zavazuje je, že ve svém celku, ve své provázanosti, budou představovat celý komplex originálních poznatků důkazně podložených právě obrazem sestaveným z velkého množství indicii a ve dvanáctém čísle i exaktní a mimořádně objevnou globální geometrickou konstrukcí, propojující tuto fragmentální mozaiku v jedinečný celek. Posílením vlastní identity se můžeme stát odolnějšími nejen proti braku komerční bezduché architektury, ale i jiným projevům civilizačního rozkladu dneška. Nejsme první civilizací s existenčními problémy, ale mohli bychom být tou, která se poučí z chyb těch zaniklých.

OBSAH

1. ATLANTIDA – ČASOPIS VĚNOVANÝ TEORII ARCHITEKTURY A URBANISMU – Ladislav Mohelník

2. CIVITAS DEI, JEHOŽ SLÁVA HVĚZD SE DOTÝKALA – Ladislav Mohelník

3. NEZBYTNOST DĚJIN V ARCHITEKTUŘE – Jan Hrubý

4. HUKVALDY – Josef Hrabec

5. HUDBA MĚSTA – Maxmilian Wittmann

6. VLIV MYŠLENKOVÉHO POSTUPU NA ARCHITEKTONICKOU TVORBU – Antonín Kurial

1 ATLANTIDA – ČASOPIS VĚNOVANÝ TEORII ARCHITEKTURY A URBANISMU

Ladislav Mohelník

Klíčová slova: Atlantida, architektura, urbanismus, teorie architektury, historie
Key Words: Atlantis, architecture, urban planning, theory of architecture, history

Nový časopis, věnovaný odhalování skrytých tajemství historické i současné architektury, začíná vycházet od 1. ledna 2008 pravidelně jednou měsíčně. Prvních dvanáct čísel tohoto recenzovaného odborného architektonického časopisu, zaměřeného především na teorii architektury, bude věnováno hledání kořenů moravské architektury, ale tím současně i původu evropské civilizace. Odhalováním skrytých architektonických rezerv moravského regionu ve prospěch kultivace životního prostředí a jeho ochrany, rozvoje cestovního ruchu, má být užitečným doplňkem kultury moravského regionu. Elektronická verze časopisu je dostupná na internetové adrese http://www.atlantida.name.

Časopis vychází nákladem Projektového a vývojového ústavu s.r.o. Brno. Pro zahájený projekt se tento ústav bude snažit získávat podporu odborné veřejnosti, škol, orgánů státní správy, krajů, měst a obcí, ale především čtenářů – předplatitelů. Tištěná podoba, anglická anotace hlavních prací a později snad i anglická verze časopisu naznačují záměr redakce – překročit od prvopočátku hranice regionu a státu zobecněním nově publikovaných poznatků.

Autoři původních vědeckých prací jsou z okruhu teoretické architektonické školy v Brně. Jsou to zkušení pedagogové s vědeckou kvalifikaci. Okruh autorů bude na základě doporučení redakční rady postupně rozšířen a obměňován. Kromě proklamované odbornosti je od vybraných autorů očekávána současně původnost, originalita, nápaditost, poutavost, tajuplnost a atraktivita tématu.

Postupné zasvěcování čtenáře do rozsáhlé a složité problematiky, cílené k prolomení hranic lidského poznání při hledání odpovědi na otázku „kdo jsme a odkud pocházíme“ je nutným předpokladem opuštění falešných představ o naší minulosti, jimiž je také architektura nadmíru zatížena. Pomoci metodologických nástrojů teorie architektury, originální metodou kompoziční analýzy a syntézy tzv. ostrakickou metodou t.j. skládáním informaci o dějích v prostorovém kontextu architektonických (urbanistických) děl, postupně získáme v čase se proměňující obraz dávného světa, jehož objevná prostorová interpretace bude ve dvanáctém čísle našeho časopisu doložena exaktními a přitom velmi jednoduchými geometrickými a matematickými důkazy. Geometrická podoba tohoto mnoho tisíc let starého obrazu nám umožní vidět skrze tradici některá sídla a architekturu v nových časových dimenzích a prostorových souvislostech. Pro svoji značnou pramennou autonomii ve vztahu k vědním oborům, jako je historie, archeologie a podobně, jsou výsledky kompoziční analýzy struktury krajiny, sídel a architektonických děl mimořádně závažné a překvapivé.

Architektonickým památkám věnujeme samostatnou rubriku. Navštívíme za tímto účelem postupně dvanáct dochovaných moravských hradů, seznámíme se mimo jiné s jejich nejstarší historií, abychom mohli ve dvanáctém čísle poodhalit, jak velká je právě historická logika, síla tradice, a proč dodnes tyto památky stojí tam, kde je stále obdivujeme.

Problematiku historických souvislostí a vlivů řecké antiky na evropskou architekturu budeme studovat skrze architektonické tvarosloví v rubrice věnované historii. Postupně uvedeme dvanáct významných příkladů, jež se staly předmětem zájmu několika studijních cest a expedic uskutečněných spolu se studenty fakulty architektury do Řecka. Pohledem do kolébky evropské architektury se seznámíme s novými poznatky z oblasti historie architektury a umění, ale navíc si ověříme skutečnost, jak vážně je nutno vnímat problematiku antického tvarosloví, symboliky a mytologie ve vztahu k naší minulosti i současnosti.

Rubriku věnovanou urbanizmu zahájíme souborem prací o vztahu hudby a měst, s řadou hudebních ukázek zaměřených na období spojené především s jazzem.

Přejeme, ale i slibujeme čtenářům mnoho nevšedních poznatků a zážitků.