ATLANTIDA.NAME č. 8/2010

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME nyní není nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                           8/2010

OBSAH

30. BRUNESWERDE (2. ČÁST) – Ladislav Mohelník
31. HRAD BUCHLOV – Josef Hrabec
32. NOVÁ ARCHITEKTURA ČSR – Ladislav Mohelník

ISSN 1802-95318/2010                                                                                             ATLANTIDA

 

Název periodického tisku: ATLANTIDA

Obsahové zaměření: odborný recenzovaný časopis v oboru  teorie architektury a urbanismu

Četnost vydávání: 2 x ročně

Místo vydávání:   Brno

Číslo vydání:       8 

Datum vydání:    30. 5. 2011

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 17972

Vydavatel: © Projektový a vývojový ústav, s.r.o. – pvu@atlantida.name

                  Purkyňova 95

                  612 00 Brno

                  IČ: 49449290

                  Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. pobočka Brno

                  Číslo účtu: 2026718319/0800

                  Plátce DPH

Redakce:   Ing. arch Ladislav Mohelník, Ph.D. – šefredaktor – sefredaktor@atlantida.name

                  Ing.arch. Antonín Havlíček – zástupce šefredaktora – havlicek@atlantida.name

                  Ing. Jitka Mohelníková, PhD. – obch. zástupce – mohelnikova@atlantida.name

                  Petr Mohelník – webmaster@atlantida.name

Redakční rada: Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – předseda – hrabec@atlantida.name

                  Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. – drapal@atlantida.name

                  Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. – hruby@atlantida.name-

                  Ing. arch. Antonín Havlíček – havlicek@atlantida.name

                  Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. – koutny@atlantida.name

                  Ing. Jitka Mohelníková, PhD. – mohelnikova@atlantida.name

Cena:        nestanovena      

ISSN 1802-9531

32


 

ATLANTIDA.NAME – NOVÝ ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 100900_obal-768x77.jpg.

Elektronický časopis připravujeme pro přemýšlivé obdivovatele tradičních hodnot architektury. Časopis věnovaný odhalování skrytých tajemství historické i současné architektury vychází na adrese www.atlantida.name.

V záplavě současných projevů globální architektury se stále razantněji prosazuje komerce, povrchnost, banalita a bezduchost. Autoři takovýchto výtvorů jsou honorování prestižními cenami, zatímco poctivá architektonická tvorba zůstává nespravedlivě opomíjená. Tajemství architektury, její výtvarná řeč se v promiskuitním prostředí naší civilizace vytrácí. Mnohoznačnost významů, která charakterizovala historický vývoj architektury, mizí paradoxně v době nových materiálů a technologii posouvajících hranice lidského světa. Ztrácíme svoji identitu tím jak odmítáme minulost ve jménu spekulativní budoucnosti. Nechápeme význam a sílu tradice vytesané do kamene. Místo věčným symbolům se symbolicky klaníme hmotě na jedno použití. Ve jménu vlastního ega je fekálními projevy perverzně napadána lidská podstata tisíce let toužící po harmonii, poetice a dokonalosti.

Zpět na ÚVOD www.atlantida.name

PODROBNÉ INFORMACE O ČASOPISU ATLANTIDA

Na základě žádosti předkládáme informační údaje o časopisu ATLANTIDA.
Kromě tištěné verze je tento časopis dostupný také na internetu pod názvem ATLANTIDA.NAME na adrese https://www.atlantida.name
Přístup k obsahu úvodního čísla časopisu ATLANTIDA 1/2008 je na internetu zdarma.

ÚDAJE O ČASOPISU
Název periodického tisku: ATLANTIDA
Obsahové zaměření: odborný recenzovaný časopis v oboru teorie architektury a urbanismu
Četnost vydání: původně jednou měsíčně, 12 x ročně, od 6/2008  2x ročně
Místo vydání: Brno
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 17972
ISSN 1802-9523
Inzerce: bez inzerce
Cena: pro ročník 2008 nestanovená
Náklad: 100 ks
Distribuce internet: objednávky na https://www.atlantida.name
Distribuce poštou: písemné objednávky na kontaktní adrese redakce
Formát: A5
Počet stran: 28 až 36
Papír: MultiCopy, 80 g, bílý
Vazba: sešit

VYDAVATEL
© Projektový a vývojový ústav s.r.o.
Ing. arch. Ladislav Mohelník, PhD.

Sídlo vydavatele:
Projektový a vývojový ústav s.r.o. – mail: pvu@atlantida.name
Ladislav Mohelník
Purkyňova 95
612 62 BRNO
Česká republika

Koktaktní adresa vydavatele:
ATLANTIDA
Ing.arch. Ladislav Mohelník, Ph.D.
ladislav@mohelnik.net

Mail: pvu@atlantida.name
Mobil: +420 606438520, v pracovní dny 9:00 – 16:00 hod
IČO: 49449290
DIČ: CZ49449290
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. pobočka Brno
Číslo účtu: 2026718319/0800
Plátce DPH

REDAKCE
Kontaktní adresa redakce:
ATLANTIDA
Ing.arch. Ladislav Mohelník, Ph.D.
mail: redakce@atlantida.name

Šefredaktor:
Ing.arch. Ladislav Mohelník, Ph.D. – sefredaktor @atlantida.name

Členové redakce:
Ing.arch. Antonín Havlíček – zástupce šefredaktora
Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. – obchodní zástupce
Petr Mohelník – webmaster

REDAKČNÍ RADA
Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
Doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – předseda redakční rady – mail: rada@atlantida.name
Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
Ing. arch. Antonín Havlíček
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Ing. Jitka Mohelníková, PhD.