ATLANTIDA.NAME

Zde si prosím můžete vybrat z nabídky ročníků 2008 – 2010, z devíti čísel elektronické verze časopisu ATLANTIDA.NAME, věnovaných tajemnému světu architektury. Dále si můžete zvolit konkrétní příspěvek dle obsahu časopisu. Časopisy v tištěné podobě jsou dostupné v některých krajských knihovnách ČR včetně MZK Brno.