VYDAVATEL

© Projektový a vývojový ústav s.r.o. (organizace je již zrušena)

Ing. arch. Ladislav Mohelník, PhD.

Sídlo vydavatele:

Projektový a vývojový ústav s.r.o.

Ladislav Mohelník

Purkyňova 95

612 62 BRNO

Česká republika

Mail: pvu@atlantida.name

Mobil: +420 606438520, v pracovní dny 9:00 – 16:00 hod

IČO: 49449290

DIČ: CZ49449290

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. pobočka Brno

Číslo účtu: 2026718319/0800