PODROBNÉ INFORMACE O ČASOPISU ATLANTIDA

Na základě žádosti předkládáme informační údaje o časopisu ATLANTIDA.
Kromě tištěné verze je tento časopis dostupný také na internetu pod názvem ATLANTIDA.NAME na adrese https://www.atlantida.name
Přístup k obsahu úvodního čísla časopisu ATLANTIDA 1/2008 je na internetu zdarma.

ÚDAJE O ČASOPISU
Název periodického tisku: ATLANTIDA
Obsahové zaměření: odborný recenzovaný časopis v oboru teorie architektury a urbanismu
Četnost vydání: původně jednou měsíčně, 12 x ročně, od 6/2008  2x ročně
Místo vydání: Brno
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 17972
ISSN 1802-9523
Inzerce: bez inzerce
Cena: pro ročník 2008 nestanovená
Náklad: 100 ks
Distribuce internet: objednávky na https://www.atlantida.name
Distribuce poštou: písemné objednávky na kontaktní adrese redakce
Formát: A5
Počet stran: 28 až 36
Papír: MultiCopy, 80 g, bílý
Vazba: sešit

VYDAVATEL
© Projektový a vývojový ústav s.r.o.
Ing. arch. Ladislav Mohelník, PhD.

Sídlo vydavatele:
Projektový a vývojový ústav s.r.o. – mail: pvu@atlantida.name
Ladislav Mohelník
Purkyňova 95
612 62 BRNO
Česká republika

Koktaktní adresa vydavatele:
ATLANTIDA
Ing.arch. Ladislav Mohelník, Ph.D.
ladislav@mohelnik.net

Mail: pvu@atlantida.name
Mobil: +420 606438520, v pracovní dny 9:00 – 16:00 hod
IČO: 49449290
DIČ: CZ49449290
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. pobočka Brno
Číslo účtu: 2026718319/0800
Plátce DPH

REDAKCE
Kontaktní adresa redakce:
ATLANTIDA
Ing.arch. Ladislav Mohelník, Ph.D.
mail: redakce@atlantida.name

Šefredaktor:
Ing.arch. Ladislav Mohelník, Ph.D. – sefredaktor @atlantida.name

Členové redakce:
Ing.arch. Antonín Havlíček – zástupce šefredaktora
Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. – obchodní zástupce
Petr Mohelník – webmaster

REDAKČNÍ RADA
Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
Doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – předseda redakční rady – mail: rada@atlantida.name
Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
Ing. arch. Antonín Havlíček
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Ing. Jitka Mohelníková, PhD.