ATLANTIDA.NAME – NOVÝ ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 100900_obal-768x77.jpg.

Elektronický časopis připravujeme pro přemýšlivé obdivovatele tradičních hodnot architektury. Časopis věnovaný odhalování skrytých tajemství historické i současné architektury vychází na adrese www.atlantida.name.

V záplavě současných projevů globální architektury se stále razantněji prosazuje komerce, povrchnost, banalita a bezduchost. Autoři takovýchto výtvorů jsou honorování prestižními cenami, zatímco poctivá architektonická tvorba zůstává nespravedlivě opomíjená. Tajemství architektury, její výtvarná řeč se v promiskuitním prostředí naší civilizace vytrácí. Mnohoznačnost významů, která charakterizovala historický vývoj architektury, mizí paradoxně v době nových materiálů a technologii posouvajících hranice lidského světa. Ztrácíme svoji identitu tím jak odmítáme minulost ve jménu spekulativní budoucnosti. Nechápeme význam a sílu tradice vytesané do kamene. Místo věčným symbolům se symbolicky klaníme hmotě na jedno použití. Ve jménu vlastního ega je fekálními projevy perverzně napadána lidská podstata tisíce let toužící po harmonii, poetice a dokonalosti.

Zpět na ÚVOD www.atlantida.name